Victor BO?TINARU - EUROPARLAMENTAR PSD DE ARGES

victor_bostinaru

Membru al GRUPUL ALIAN?EI PROGRESISTE A SOCIALI?TILOR SI DEMOCRA?ILOR DIN PARLAMENTUL EUROPEAN

Membru al Partidului Social Democrat

Īn cadrul Parlamentului European membru al:

  Comisiei pentru dezvoltare regional?
  Comisiei pentru peti?ii
  Delega?ia pentru rela?iile cu ??rile din Europa de Sud-Est

Membru supleant īn:

  Comisia pentru cultur? ?i educa?ie
  Delega?ia la Comisia parlamentar? mixt? UE-Fosta Republic? Iugoslav? Macedonia

Curriculum Vitae:

 • Diploma de Licen??, Facultatea de Istorie ?i Geografie, Universitatea Bucure?ti (Iunie 1974). Diploma de Licen??, Facultatea de Istorie ?i Filozofie, Universitatea Bucure?ti (iunie 1981).

 • Profesor de istorie-geografie, ?c. Gen. Greci, com. Petre?ti, jud. Dāmbovi?a (01.09.1974-31.08.1977). Profesor de istorie, ?c. Gen. Nr. 3, ora? G?e?ti, jud. Dāmbovi?a (01.09.1977-22.12.1989).

 • Vicepre?edinte al FSN - Frontul Salv?rii Na?ionale (martie 1991). Vicepre?edinte al Partidului Democrat (martie 1991). Secretar Interna?ional al Partidului Democrat (1993-2000). Membru al PDSR (martie 2001). ?eful Departamentului de Rela?ii Interna?ionale al PSD (oct. 2001 - iulie 2003). Secretar Interna?ional al PSD (iulie 2003 - dec.2007). Vicepre?edinte al Departamentului de Politic? Externa ?i Afaceri Europene (2005 - dec. 2007).

 • Reprezentant al PSD la Grupul de Coordonare al Partidului Sociali?tilor Europeni (2004 - prezent). Reprezentant al PSD la Comitetul Interna?ionali Socialiste pentru Europa de Sud-Est (2004 - prezent). Delegat al PSD la Consiliul Interna?ionalei Socialiste (Geneva, 2007). Delegat al PSD la Consiliul Interna?ionalei Socialiste (Atena, 2006). Delegat al PSD la Congresul Partidului Sociali?tilor Europeni (Bruxelles, 2004, 2006). Delegat al PSD la Consiliul Interna?ionalei Socialiste (Madrid, 2004). Delegat al PSD la Consiliul Interna?ionalei Socialiste (Roma, 2003). Delegat al PSD la Consiliul Interna?ionalei Socialiste (Casablanca, 2002). Delegat al PSD la Consiliul Interna?ionalei Socialiste (Santo Domingo, 2001).

 • Pre?edinte al Consiliului Frontului Salv?rii Na?ionale, G?ie?ti, jud. Dāmbovi?a (26.12.1989-30.01.1990). Pre?edinte al Consiliului Provizoriu al Unit??ii Na?ionale, G?ie?ti, Dāmbovi?a (01.02.1990-30.04.1990).

 • Deputat de Dāmbovi?a (1990 - 2000). Membru al Comisiei de Politic? Extern? a Camerei Deputa?ilor, Parlamentul Romāniei (1990 - 2000). Liderul Grupului Parlamentar al Partidului Democrat (aprilie - oct. 1992). Membru al delega?iei Romāniei la Adunarea Parlamentar? a OSCE (1992 - 1996). Vice Lider al Grupului Parlamentar al Partidului Democrat (aprilie 1994). Secretar al Comisiei de Politic? Extern? a Camerei Deputa?ilor, Parlamentul Romāniei (martie - noiembrie 1996). Pre?edintele Comisiei de Politic? Extern? a Camerei Deputa?ilor, Parlamentul Romāniei (1996-2000). Membru al Comisiei de Integrare European? a Camerei Deputa?ilor, Parlamentul Romāniei (1996-2000). Pre?edintele Comisiei de Integrare European? a Camerei Deputa?ilor, Parlamentul Romāniei (iulie - dec. 2000).

 • Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe (noiembrie 2004-dec. 2004). Consilier pentru politic? extern? ?i rela?ii interna?ionale al Pre?edintelui Camerei Deputa?ilor (martie 2001 - oct. 2004). Consilier pentru politic? extern? ?i rela?ii interna?ionale al Pre?edintelui Camerei Deputa?ilor (ian. 2005 - aprilie 2006). Participant la Programul USIA (martie 2003). Ini?iator ?i Vicepre?edinte al Consiliului Na?ional Consultativ pentru Integrarea euro-atlantic? (1993 - 1996). Membru fondator ?i Secretar General al Consiliului Atlantic al Romāniei (1993 - 1996). Membru al Funda?iei Manfred Worner. Membru fondator al Casei NATO. Participant la Reuniunile ATA.

Imprimare PDF

Filiale 

PSD

Harta tuturor organizatiilor PSD din Romania

DESCHIDE >>

Arhiva

Arhiva documentelor Organizatiei Orasului Mioveni

DESCHIDE >>

Partidul Social Democrat - Mioveni - Arges © 2010 Toate drepturile rezervate.